Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Nordland: Tale i Vevelstad

H.M. Dronningens tale i Vevelstad kommune under Kongeparets fylkestur til Nordland 5.-8. juni 2023.

Statsforvalter,
Ordfører
Kjære alle sammen!


"Små ord, mjuke ord, et øre mot en munn…", sang Vevelstad sangkor – så nydelig.

Og her er vi – i vakre Vevelstad – og blir minnet om at det vakre ofte nettopp er å finne i det små. De små tegnene, de små sporene.

Her i Vevelstad har dere i forbindelse med kommunens 100-årsjubileum gjort et imponerende arbeid med å samle kulturminner i en liten, nydelig bok. Og Vevelstad historielag har stått bak en imponerende stor bok, "Vevelstad i 100".

I sistnevnte går man gjennom historien i 10-årsperioder og kan selv velge det kapittelet som fenger en mest, og ta et dypdykk der. Jeg valgte meg kultur og ble først introdusert til Historielagets etablering i 1963 - på privat initiativ! Man ville bevare Vevelstads fortidsminner og begynne arbeidet med en Bygdesamling. Og dette var nøyaktig for 60 år siden.

Det fortelles at "Dortheastua" ble leid inn og 111 gjenstander stilt ut til åpningen i 1964. Publikum, står det i boken, var "dårlig interessert", og det ble "drevet rassia mot rust og møll" i museumsbygningen. Som en klassisk fiskerikommune ble det kjøpt inn en åttring for innsamlede midler og bygd et naust.

I 1980 ble så "Kalvgjerdet" kjøpt inn til etablering av et Bygdetun og den første bygningen "Vollastua" ble flyttet til tunet. I dag teller tunet, som vi ser, hele ti historiske bygninger - akkurat her vi nå befinner oss! Jeg er sannelig imponert over hva dere har utrettet!

Som en av de første kommunene i Nordland vedtok dere i 1996 en museumsplan, og det ble inngått en avtale med Helgeland Museum, som igjen ga avdelingen i Vevelstad et særskilt ansvar for geologi og bergkunst i hele regionen!

Storsatsingen "Trollfjell Geopark" er dere også med på, hvis formål det er å formidle regionens geologi på en bærekraftig måte.

Men sannelig ville dere ikke også ut i naturen! "Vistnesstien" er en kulturhistorisk turløype som går her fra Bygdetunet til helleristningsfeltet i Vistnesdalen – som ble åpnet i 2015. Denne 3,2 km lange stien med severdigheter underveis, og med flotte informasjonsskilt, har jeg lest meg til, er et samarbeidsprosjekt hvor Frivilligsentralen, Helgeland Museum og avdeling Vevelstad sammen skal ha æren.

Dere har åpenbart skapt et unikt tilbud for dem som gjerne beveger seg i naturen.

Helleristningsfeltet i Vistnesdalen er forsteinede tankeutrykk fra steinalderen. Bildene viser elg og reinsdyr, kveite, menneskefigurer, fotsåler, båt og geometriske figurer. Bildene er trolig fra 4000 år før Kristus! Kan helleristningsfeltene ha vært møteplass for folk fra fjell, fjord og kyst? Kanskje byttehandel foregikk – eller ritualer for å styrke fellesskapet ved billedberget?

Hadde det vært tid i vårt program, hadde jeg gjerne tatt bena fatt!

For en flott og interessant idé: Først får man kunnskap i Museet om hva man skal se etter i bergartene, deretter går man direkte ut til feltet hvor kunnskapen kan prøves ut! Fantastisk spennende! Og når Vevelstad Opplevelses- og Kunnskapssenter står klart til høsten, vil publikum få innblikk i Helgelands historie, geologi, arkeologi og geografi – samt få mulighet til å beundre sjeldne gjenstander utlånt fra NTNUs samlinger.

Det synes for meg som om dere her i Vevelstad får en fantastisk fremtidsrettet gave som dere må ta ekstra godt vare på for kommende generasjoner.

Jeg forstår at bygdelag og foreninger preget av samfunnsnyttige aktiviteter har vært utbredt i Vevelstad gjennom alle år. Husmorlag, velforeninger, grendelag og hagelag. Skytterlag, ungdomslag, redningsforeninger, idrettslag og ungdomsforeninger: her er noe for de unge og noe for de voksne - ja alle skal vel med?

Musikk, kor, korps og teater – jeg er imponert over allsidigheten og initiativene dere har tatt her i bygda. Vevelstad må være et godt sted å vokse opp – og å leve hele livet ut.

I løpet av det siste året har Vevelstad raust og varmt tatt imot ukrainere som har flyktet fra den grusomme krigen. Takk for at dere har åpnet deres armer og hjerter, hus og felleskap for mennesker som søker trøst og trygghet. På den måten kan vi sammen skape et så godt liv som mulig for hverandre – ved å se utover oss selv. Og ved å erkjenne at det vi gjør mot andre, også berører oss selv.

Hjertelig takk for at dere tok imot oss på samme varme måte - her i vakre Vevelstad!

 

06.06.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas