Njuike váldosisdollui

Anno bevaringssenter: Åpningstale

H.M. Dronningens tale ved åpningen av Anno bevaringssenter i Elverum 28. april 2022.

Statsforvalter,
Ordfører,
Kjære alle sammen,


Dette er en gledens dag for kulturarven!

Om gjenstander kunne tale, ville det ikke vært ørens lyd å få her i Elverum i dag. Gjenstandene som har funnet sin plass her i dette nye flotte kulturbygget i Hedmarks dype skoger har reist langt i tid. De forteller om menneskers liv gjennom generasjoner. Om hverdag og fest, om rolige dager og dramatiske dager – både i vårt lands og i enkeltmenneskers historie.

Det gir meg dyp glede å vite at disse gjenstandene nå får et verdig hjem i et bygg helt utenom det vanlige.

For disse fortellingene, disse gjenstandene, samler oss.

De styrker tilhørigheten vår – gjennom kunnskap om vårt eget land og kultur. De knytter oss sammen med mennesker som har levd før oss. Vi blir bedre kjent med oss selv, gjennom vår kulturhistorie.

Som alltid når kulturbygg reises, ligger det mye tid og krefter bak. Noen av museene i gamle Hedmark fylke startet arbeidet for nesten 20 år siden, da de innså at sammen ville de kunne få til noe bedre enn de kunne hver for seg. Først handlet det om et felles magasin for de mange gjenstandene. Så, da museene ble slått sammen til det som nå er Anno museum, innså man at prosjektet krevde mer.  

Gjenstandene trengte mer enn en hylleplass!

Etter mange år og bredt samarbeid mellom stat og kommuner, fylkeskommuner, museene og ildsjeler, ser vi i dag resultatet:

Et flunkende nytt bevaringssenter, som er unikt i nasjonal sammenheng. Unikt – fordi senteret er tegnet med gjenstandenes behov som utgangspunkt for å ivareta alle aspekter av bevaringsprosessen. Både bygningen og interiøret er skreddersydd for oppgaven. Det letter prosessen når så mange som 100.000 gjenstander skal gis et hjem.

Det er spesielt gledelig at kulturarven til vår urbefolkning og to av Norges fem nasjonale minoriteter skal bevares her. Anno har gjennom Trysil Engerdal museum og Glomdalsmuseet ansvaret for både sørsamisk og romanifolkets kulturarv og historie.

Dette bygget er også et viktig løft for den skogfinske kulturarven, da Norsk skogfinsk museum skal ha sin gjenstandssamling her.

Bevarings- og forvaltningsarbeidet utføres med stor profesjonalitet og respekt for kulturarven vår. Her vil gjenstandene få de beste forutsetninger for evig liv.

Anno bevaringssenter blir intet mindre enn et nasjonalt fyrtårn innen sitt felt! Dere skal ikke se bort ifra at jeg en dag kommer tilbake på en liten studietur med våre egne dyktige fagfolk for utveksling av kunnskap og erfaring. For De kongelige samlinger forvalter over 400 000 gjenstander av historisk verdi som roper på verdig oppbevaring og evig liv!

Tilbake til fortellingene, til det som dypest sett forvaltes her:
Kunnskap om mennesker og livene som har vært levd før vår egen tid, så vi skal kunne forstå oss selv i en større sammenheng.

Jeg synes det er en vakker tanke å se for meg en ung kvinne fra Kvikne for kanskje 150 år siden, blussende og forventningsfull – med brudekrone på hodet. Hva tenkte hun? Hvorledes ble livet hennes?

En generasjon senere står en ny ung kvinne brud, datteren, med den samme kronen på hodet. Like full av forventning. Ble livet godt, eller fullt av tunge prøvelser?

Slik bæres kronen på unge kvinnehoder gjennom tiden – til den i dag har funnet sin vei hit til Anno bevaringssenter på Elverum.

I fremtiden tror jeg mange vil takke dere for innsatsen dere har lagt ned i vår samtid.

I dag vil jeg si en varm takk til hver og én for det viktige arbeidet dere har utført!

Gratulerer med det nye Anno bevaringssenter her på Elverum!

28.04.2022

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat