Njuike váldosisdollui

Åpningen av «Impulser» på Maihaugen

H.M. Dronningens tale ved åpningen av utstillingen «Impulser» på Maihaugen, Lillehammer, 22. oktober 2020.

Kjære alle sammen,

Det er en stor glede å være tilbake på Maihaugen, et sted jeg trives svært godt og føler meg hjemme. Maihaugens dyktige fagfolk vet å verdsette vår gamle kulturhistorie på en måte som gjør oss klokere, som beriker oss – og som hjelper oss til å se sammenhengene mellom vår egen tid og fortiden.

Gjenstander kan fortelle historier på en unik måte. Hvis vi lytter varsomt til gamle gjenstander, brukskunst og bygninger – kan vi nærmest høre at de lever. De bærer bud om svunne tider – og peker samtidig fremover, på oss som lever i dag. De viser oss hvor vi kommer fra, og hva som har påvirket oss. Hvor impulsene våre har sitt opphav!

Etableringen av Maihaugen i 1904 var et ledd i nasjonsbyggingen og skulle vise det unike som håndverkerne i området sto for, det rotnorske og særegne for Gudbrandsdalen. Gudbrandsdalen og Lillehammer ligger i hjertet av Norge, men har tradisjonelt blitt karakterisert som et sted der man i stor grad har vært uberørt av påvirkning utenfra.

Den nye kulturhistoriske utstillingen som åpner i dag har fått tittelen «Impulser» med undertittel «Gjennom tid og over landegrenser». Tittelen ble valgt fordi en gjennomgang av Maihaugens kulturhistoriske samling tegner et helt annet bilde enn det grunnleggeren Anders Sandvig opprinnelig hadde for øye. Gjenstandene viser – med et nytt og friskt perspektiv – klare spor av påvirkning fra resten av Europa og andre deler av verden.

Både i tekstiler og treskurd finner vi tydelig påvirkningen utenfra, som for eksempel i silkebrokader og i rike akantusskjæringer. Impulsene har kommet til oss enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Dette inspirerte til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkerne og lokale kunstnere – og deres tilgjengelige materialer. Impulsene har ikke ført til kopiering, men har gitt inspirasjon til å utvikle nye, egne uttrykk.

For eksempel har akantusmotivet, som stammer fra greske gravsteder, spredd seg til store deler av verden. Det har også vært en viktig inspirasjon for den særegne rosemalingen og treskurden i Gudbrandsdalen.

Ved å legge vekt på impulser i et internasjonalt perspektiv, vil utstillingen kaste et nytt lys på våre kulturskatter. Kanskje vil den også vise vår samtid hvor viktig det er å være en del av verden og ta imot alle impulsene som kommer – på en positiv måte. Impulsene er ikke en fare for vår kultur, vår kultur er tvert imot bygget på Impulser, - ofte bearbeidet i et eget utrykk. Impulsene beriker vår kultur og styrker oss som kulturnasjon.

Jeg håper utstillingen vil bli til glede for et bredt publikum fra både inn- og utland. Kanskje vil mennesker fra andre steder i Europa kjenne igjen noe av sitt eget i det som ble skapt i Gudbrandsdalen for flere hundre år siden!

Det synes jeg er en hyggelig og vakker tanke.

Gratulerer med det flotte arbeidet som har blitt gjort!

Herved erklærer med glede den nyutnevnte æresborger av Lillehammer den kulturhistoriske utstillingen Impulser for åpnet!

 

22.10.2020

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas