Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Hordaland: Tale i Odda

H.M. Kongens tale i Odda under Kongeparets fylkestur til Hordaland 18. - 20. juni 2019.

Fylkesmann
Ordfører
Kjære alle sammen!

Hjertelig takk til alle dere som har tatt så godt imot oss! Dronningen og jeg har gledet oss til å komme hit. Takk for det fine programmet vi allerede har fått oppleve. Det er tydelig at kulturlivet blomstrer, og at Odda har mange talentfulle barn og unge. Og så vil jeg gjerne takke Frode Grytten for innslaget hans. Det er ikke så lett å gå på talerstolen etter en forfatter av hans kaliber. Det faller meg derfor lett å sitere ham med de betryggende ordene: "Når ein startar med høgdepunktet, kan det bare gå éin veg".

Odda er et spesielt sted med en stolt historie. Fortellingen om Odda og folket her handler om en egen stahet. Om kamp, vilje og utholdenhet. Om kjærlighet til hjemstedet og om en særegen forbindelse til den store verden.  

For Odda har til alle tider vært preget av, og til dels formet, verdensutviklingen:
Kongelige turister fra Tyskland og Belgia oppdaget tidlig Odda og den vakre naturen omkring. Naturen og dens ressurser bød på store opplevelser. Men også på kraft – i konkret forstand.

Arkitektene bak Tyssedal kraftverk, hvor vi skal spise middag i kveld, hentet inspirasjon fra katedraler i Italia da de tegnet det imponerende bygget ved Sørfjorden. Thorvald Astrup og Victor Nordan brakte verden til Odda i arkitektonisk forstand.

Odda smelteverk, som kraftverket leverte strøm til, var på et tidspunkt verdens største – og lever i dag på forunderlig vis videre i Kina.  

Byens velstand har på godt og vondt vært formet av internasjonale konjunkturer.

I våre dager påvirker globale utfordringer Odda kommune i form av en av de mest skremmende konsekvensene av klimaendringer, nemlig ekstremvær – som flom.

Dere ble hardt rammet i 2014. Dronningen og jeg følte dypt med dere da det stod på som verst. Vi beundret deres mot og deres måte å takle motgangen på. Det å lede redningsarbeidet mens man selv står og ser på at ens eget hus kollapser og seiler av gårde, det krever stor styrke. Og denne styrken hadde sivilforsvarsjef Knut Granlien den forferdelige dagen i oktober 2014. Han – og mange med ham – fortjener heder for tapper innsats. 

De globale utfordringene merker dere også ved at Folgefonna minker. Vi vet at breene våre er svært sårbare for klimaendringer – og vi vet alle hva som er i ferd med å skje: Breene smelter i et skremmende tempo. Jeg håper at også generasjonene som kommer etter oss skal kunne få oppleve det storslåtte ved å vandre på Folgefonna. Her har vi alle en oppgave – og den er jeg glad for at mange, spesielt dagens unge, er svært opptatt av.

Vi trenger ikke legge skjul på at det tidvis har vært harde tak og steile fronter mellom folk her i Odda. Men det er en styrke i alt dette, å overleve som samfunn, som en lokalbefolkning med en felles historie. For ut av denne felles historien følger mange enkelthistorier. Hver og en har opplevd hendelsene på sitt eget vis – og fått dem videreformidlet fra sine forfedre og –mødre på sin unike måte. Til sammen blir dette en mosaikk av fortellinger om et stolt folk på et av landets mest spennende steder.

Vi ønsker dere alt godt – og vil igjen takke for den varme mottakelsen.

Dronningen og jeg gleder oss til resten av besøket her i Odda kommune.

Tusen takk for meg!

     

18.06.2019

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas