Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestfold: Tale i Holmestrand

H.K.H. Kronprinsessens tale i Holmestrand under Kronprinsparets fylkestur til Vestfold 4. - 6. september 2018.

Kjære alle sammen! Så hyggelig å se så mange her.

Fylkesmann,
Ordfører,

Vi har gledet oss veldig til å komme hit til Holmestrand. Som ordføreren sa, dere har klart noe sjeldent: Gjennom noen tiår har dere skapt en helt ny by. Og jeg må innrømme at jeg nok er en av dem som har skiftet mening om Holmestrand. 

For da jeg var liten, og kjørte fra Kristiansand til Oslo, var Holmestrand nærmest en flaskehals på E18 på veien. Jeg tenker først og fremst at må det ha vært ganske slitsomt for folk som bodde her på den tiden å ha så mye trafikk rett gjennom byen til alle døgnets tider. Men fra å være et sted man kjørte rett gjennom, har Holmestrand blitt en by som det virkelig er verdt å besøke.

Når vi kommer sjøveien, som Kronprinsen og jeg har gjort i dag, ser man virkelig hvor flott byen ligger. Det har dere klart å utnytte – med vakkert kaianlegg og friluftsområder som alle kan benytte.

Det er en kunst – og ikke minst en stor mulighet – å utvikle et nytt bysamfunn. Byutvikling er ikke bare spennende, men også veldig viktig. Ikke bare fordi det kan skapes gater, plasser og bryggekanter der vi trives – men kanskje enda mer fordi byutvikling er et grunnlag for samfunnsutvikling.

Og når man arbeider med å utforme en by, tar man noen verdivalg. Det er i byen vi møtes. Våre viktigste verdier – som åpenhet, frihet, likestilling og inkludering – har vokst fram ved at mennesker har blitt kjent med hverandre, utfordret hverandre, akseptert hverandre. Og blitt enige om hvordan vi skal leve sammen.

I dag er mange av disse verdiene under press. En måte å møte dette presset på, er å bygge byer og bygder der det finnes steder å møtes. Dulpen, som vi skal besøke senere i dag, er et godt eksempel. Der møtes ungdom for å drive med aktiviteter, og voksne for å spille pentaque. 

Biblioteket er et annet eksempel. Det er ikke bare et sted for bøker, men også et sted for forelesninger, diskusjoner og debatter. Gjennom de siste årene har jeg besøkt mange bibliotek rundt i Norge. Jeg blir mer og mer overbevist over at biblioteket som institusjon er livsviktig for både store og små samfunn.

Biblioteket er et sted der det ikke kreves noe av noen. Et sted der alle prestasjoner kan legges bort. Et sted som er åpent for alle – og der det er ro. Jeg gleder meg veldig til å besøke det nye biblioteket deres etterpå, og oppleve dette – sammen med barn fra Gausetangen barnehage.

Når vi møtes og deler erfaringer, oppstår det fellesskap. Det er flott å se en by som skaper gode omgivelser for sånne møter.  

På denne – men også på andre måter er Holmestrand en veldig spennende by – som både bærer historie og framtid i seg, og som har klart å utvikle seg i takt med tiden, nye behov og nye muligheter.

Hydro – som vi skal besøke etterpå – har en 100-årig historie om akkurat det samme. De store, tunge bedriftene som norsk næringsliv har vært båret av gjennom generasjoner, må stadig utvikle seg for å møte nye utfordringer både lokalt og globalt. 

Hydro har allerede lang erfaring med resirkulering av aluminium, og bidrar på denne måten til å møte miljøutfordringene. Det krever langsiktig innsats å drive en virksomhet på en måte som forener miljøhensyn med økonomisk bærekraft.

Det som venter Kronprinsen og meg her i dag handler om mye av det som er viktig for oss alle – både som enkeltmennesker og som samfunn: Litteratur og næringsliv, betydningen av å ha en jobb, og å ha venner å drive aktiviteter med.


Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Holmestrand og med dere som bor her!
Tusen takk for den fine velkomsten.

 

04.09.2018

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat