Njuike váldosisdollui

Fylkestur i Nord-Trøndelag: Tale i Frosta

H.K.H. Kronprinsessens tale i Frosta kommune under Kronprinsparets fylkestur i Nord-Trøndelag 20. - 22. september 2017.

Fylkesmann,
Ordfører
Kjære alle sammen,

 
Munkene, de kom til Frosta på 1200-tallet. Da de anla klosteret på Tautra, som vi besøkte tidligere i dag, kalte de det Hellige Maria av den trygge øy. Og jeg tror de må ha møtt fred, trygghet og sjeldent vakker natur.

Senere – under reformasjonen – var det riktignok ikke like fredelig å drive kloster lenger. Men heldigvis fant nonnene tilbake til de gamle røttene og anla klosteret på nytt i vår tid.

Det var en sterk opplevelse å besøke Tautra i dag. I våre dager er det godt å komme et sted og møte en sånn ro, glede og vennlig åpenhet som det Mariaklosteret og søstrene inviterte til.

Frosta er fremdeles sterkt preget av den 800 år gamle historien. Munkene brakte med seg urter og grønnsaker – og dyrket ny mark overalt hvor de kom. Også her på Frosta. Urtene var både til medisinsk bruk, og til matlaging. Og kanskje er det nettopp denne arven Frosta bygger på – og, som ordføreren nevnte, har gjort kommunen til «Trondheims kjøkkenhage» - med en imponerende grønnsaksproduksjon, som vi har fått lov til å se i dag på Viken gartneri som vi besøkte før vi kom hit. Det var spennende å se hvordan de driver, og ikke minst hvordan de bruker grønnsaker og urter til ny matproduksjon.

Vi har hatt veldig fine dager her i Nord-Trøndelag, og nå skal vi snart sette kursen sørover. Det har gledet oss stort å se hvor mye som skapes her i fylket – både innenfor havbruk, innovasjon og teknologi. Men også har vi blitt rørt av hvor mye dere gjør for å ta vare på hverandre, og ikke minst på naturen. 

Under besøket har vi fått oppleve gode eksempler på noe av det jeg tror er viktigst for vår felles framtid:

Det første store spørsmålet er - hva vi skal leve av i årene som kommer. Norge er en havnasjon med en erfaring og noen fortrinn som gir et stort potensiale. I Flatanger fikk vi innblikk i noe av den forskningen som foregår, og som bekrefter at Norge er verdensledende innen havbruksteknologi.

Det andre elementet er en bærekraftig forvaltning av ressursene våre – hvor Frosta er et godt forbilde innenfor mat.

En tredjedel av all mat som produseres i verden blir kastet. Samtidig lever 800 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Det sier seg selv hvor meningsløst og alvorlig det er. Men det finnes mange gode løsninger! Det at det gjøres mye viktig arbeid både globalt og nasjonalt er viktig. Men at det også gjøres mye godt arbeid lokalt, som Viken gård er et godt eksempel på, synes jeg er veldig flott. Og det at alle kan bidra litt – blant annet ved å resirkulere, gjenvinne og finne nye bruksområder, synes jeg er viktig å framheve.

Det siste elementet som er avgjørende for en god framtid, er kanskje det aller viktigste. Og det handler om mennesker. At vi møter hverandre med varme og med respekt. Det har vi opplevd mange gode eksempler på under turen vår her i Nord-Trøndelag.

Vi har møtt mennesker som protesterte da de la ned det lokale flyktningmottaket.

Vi har hørt om jakt- og fiskerlaget som arrangerte eritreisk sparkstøttekonkurranse.

Og vi har møtt mennesker som gjør en forskjell i andres liv ved å lytte, se og være til stede.

Det er viktig å erkjenne at vi dypest sett er til for hverandre.

 

Tusen takk for oss, og tusen takk for at dere har tatt så godt imot oss!
Og så gleder vi oss til å være sammen resten av denne ettermiddagen.

Tusen takk for meg.

 

 

22.09.2017

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas