Njuike váldosisdollui

Åpningen av Petter Dass-dagene 2016

H.K.H. Kronprinsessens tale ved åpningen av Petter Dass-dagene på Alstadhaug, 16. juni 2016.

Kjære alle sammen
Kjære festivaldeltakere,

«Hør nå godt nytt som på jorderik hendte, hvorom det tales og synges så vidt. Dette er dagen som Herren oss sendte, hvoretter fedrene sukket så titt.»

Jeg regner med at de fleste her kjenner sin Petter Dass så godt at det er unødvendig å opplyse om hvor dette er hentet fra. Men sånn åpner altså en av de elleve Petter Dass salmene i den nye salmeboken.

Et godt anslag for årets festival!

Jeg har gledet meg veldig til endelig å få oppleve denne kulturfestivalen, som i Petter Dass sin egen ånd forener flere kunstneriske uttrykk – som litteratur, musikk og billedkunst – i fantastiske omgivelser.

Det er en stor opplevelse å være her.

Nylig var jeg på reise med Litteraturtoget for tredje år på rad. For to år siden, da turen gikk fra Bodø til Stjørdal, var Petter Dass med allerede fra starten. På perrongen i Bodø markerte vi avgangen med innledningen av «Nordlands trompet». Da reisen var over og vi nådde Trondheim, fikk jeg anledning til å besøke Nidarosdomen – og fikk der for første gang oppleve festivalkunstner Håkon Gullvåg sine magiske skrin med bibelske motiv. 

I fjor – da toget gikk fra Trondheim til Hamar, fulgte årets festival-dikter, Tore Renberg, med på toget. Vi hadde en spennende samtale om litteratur og identitet på biblioteket i Oppdal.

Som dere skjønner, er det mange berøringspunkter til årets Petter Dass dager.

Salmeskatten er noe av det mest verdifulle i den norske kulturarven. I salmene møter vi mennesker oss selv – slik vi har vært til alle tider. Vi finner oss selv igjen i flere hundre år gamle tekster – om håp og tvil, om tro og bekymring, glede og hengivelse, sorg og avmakt. Noen av de fineste salmene har Petter Dass gitt oss. Derfor tas de med igjen og igjen når Norsk Salmebok revideres.

Petter Dass dagene tar dette året for seg det andre bud – «Du skal ikke misbruke Guds navn». Med dette viser festivalen hvor viktig det er å holde seg relevant, å tolke tekstlig kulturarv inn i vår egen tid og bruke den, å brynes på den. Jeg er sikker på at foredragene til Amal Aden og Knut Nærum om tabuer og ytringsfrihet blir spennende. Det er gode eksempler på hvordan vi kan ta med oss våre kulturelle og religiøse referanser inn i en ny tid. Jeg tror vi kan finne styrke til å møte noen av dagens utfordringer ved å søke til de gamle tekstene – som til Petter Dass.

Jeg ønsker dere alle lykke til med festivalen – og vil avslutte med et utdrag fra enda en av salmedikterens verk – som Ola Bremnes har satt melodi til. En bønn og et håp for mennesker og naturen:

«La oss i landet bo med fred
og med en god samvittighet, deg, Herre Gud, å frykte!
La dine engler følge dem i god behold til hus og hjem!
Velsigne landsens grøde. Gi fisk og sild av havets grunn, gi daglig brød til hver manns munn, gi fattigfolk sin føde!»


Med dette erklærer jeg de 17. Petter Dass-dagene for åpnet.

Takk!

 

 

16.06.2016

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat