Hopp til hovedinnhold

SIKT 2013 : Kronprinsens innledning

H.K.H. Kronprinsens hovedtale under konferansen SIKT 2013, Trondheim, 25. - 26. september 2013.

Fylkesmann,
ordfører,
rektor,
kjære SIKT-deltakere!

Velkommen til historiens første SIKT-konferanse! Jeg har gledet meg veldig til denne dagen og håper dere også har gjort det. Aller først takk til rektor Gunnar Bovim for fine ord. Det betyr mye for oss at vi kan avholde SIKT her på NTNU.

Det er ikke tilfeldig at vi la SIKT 2013 hit til universitetet, Trondheim og Midt-Norge. Innenfor mange områder er NTNU en ledende institusjon. Her klekkes det ut gode ideer, innovasjonen starter og her skapes fremtidige ledere. Alt passer som hånd i hanske til SIKT.  Og vi har lagt SIKT til Trondheim og Midt-Norge for mye av det samme. Her i regionen skapes det verdier og mye nyskaping starter nettopp her – midt i landet. Jeg vil takke lokale og nasjonale støttespillere som har bidratt betydelig for at vi kan være her i dag.

Hvorfor arrangerer vi SIKT? Det er tre grunner til det: Vi ønsker å skape møteplasser. Kronprinsessen og jeg arrangerer årlig møteplasser på Skaugum. Til Gjestebud inviterer vi mennesker som har litt større utfordringer i livet enn de fleste av oss. Vi har også arrangert temamiddager – for å dele erfaringer innen en bransje og bli bedre kjent.

Grunn nummer to er at SIKT handler om unge mennesker. Jeg liker godt å jobbe med unge folk. De er ofte optimistiske, de går på med stor entusiasme, er ofte kreative og ikke så låst i gamle tankesett. På Vismennenes Dag i januar har vi de siste to årene invitert unge folk til å tenke høyt om grunnleggende menneskelige spørsmål. I Kronprinsparets Fond støtter vi prosjekter for unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Og så bruker jeg mye tid på organisasjonen Global Dignity.

Den tredje grunnen til at vi arrangerer SIKT handler om norsk næringsliv og verdiskaping. Jeg besøker hvert år små bedrifter og store konsern og ser hvor stor verdiskapning som skjer over hele Norge. I Norge lever vi ikke bare av petroleum, slik det er lett å tro – selv om det foregår masse forskning og utvikling i denne sektoren. Den viktigste delen av norsk verdiskapning kommer fra folks hoder og hender, ikke fra naturressurser. SIKT dreier seg om verdiskapning. Både fra det vi produserer og hvordan vi forvalter de menneskelige ressursene

Med andre ord er overgangen til dagens SIKT-konferanse ganske naturlig. Det er en møteplass for unge folk i Norge som jobber med verdiskapning på forskjellige måter.

Det er første gange vi arrangerer SIKT. Det er ikke sikkert vi får det til, men vi skal i hvert fall ha for forsøket. Jeg tror nok dette skal bli riktig så bra. 

Som jeg snakket litt om i går; det er litt av en gjeng som er her på konferansen! Dere er totalt 154 deltakere, og dere kommer fra mange sektorer. 54 % er fra store bedrifter, og 17 % fra mindre. 16 % kommer fra organisasjonslivet og 14 % er fra akademia, samfunnsliv, kultur og media. Dere er mellom 20 og 40 år, og snittalderen er 33. Og så er kvinneandelen 54 %. Dere er blitt ønsket og nominert - enten direkte av oss i SIKT eller av arbeidsgiverne deres. Vi tror vi har klart å skape en bra miks og en mangfoldig gruppe. Her er det direktører og en kokk, forskere, kommunikasjonsfolk, leger og rådgivere av mange slag.

Hva er det som skal skje på SIKT? Tre ting: Vi skal få faglig påfyll som forhåpentligvis utfordrer tanker og oppfatninger. Vi har knallgode foredragsholdere og svært kompetente paneler. For det andre skal vi snakke om, og jobbe med hvordan vi kan realisere potensialet som bor i andre - hvordan bygge team og gjøre hverandre gode. Og for det tredje så skal vi jobbe med oss selv; hvordan takle det å gå på en smell, oppleve personlige kriser, møte utfordringer.

Jeg ser virkelig fram til gruppearbeidet i dag. Her er det lov til å tenke stort og nytt! Å komme fram til den ene løsningen er ikke poenget. Uenighet er bra; den inneholder kraft og dynamikk. Det er viktigere å lande på mange løsninger. Jeg tror på mangfoldet, og på at mange gode ideer gir oss de beste alternativene.

Og så skal vi ha det moro! På SIKT er det lagt opp til at vi skal bli kjent, snakke begge veier, bryne oss i diskusjoner og le mye. Sånn tror jeg at alle får mer igjen for deltakelsen, og at SIKT blir den positive totalpakken vi håper på. Mitt ønske er å skape en relevant og viktig møteplass for unge, talentfulle og ambisiøse profesjonelle. Det håper jeg vi klarer. 

Jeg skal snart gi ordet til vår glitrende konferansier, men først har jeg lyst til å vise dere en graf jeg liker godt. Denne viser inntekt per capita på x-aksen, og barnedødelighet på y-aksen. Den følger kvinnelinjen i min familie, og la oss se: Da min datter, Ingrid Alexandra ble født, lå vi på nivå med Singapore. Da jeg ble født - jeg gjorde et lite unntak for meg selv i kvinnerekken-var vi på linje med Malaysia. Da min mor ble født, var Norge på nivå med Peru, og da min mormor Anna Berntsen ble født i Skien i 1898, var vi på nivå med Uganda.  Jeg synes det sier noe vesentlig om Norges utvikling: Fra å være en ganske fattig nasjon til å bli et av verdens rikeste land på relativt kort tid.

Da skal jeg avslutte, og ber Jenny Skavlan komme opp på scenen. Du skal lede oss trygt gjennom dagen. Gi en stor applaus til Jenny! 

 

26.09.2013

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat