Hopp til hovedinnhold

Verdiseminaret Dilemma: Innledning

H.K.H. Kronprins Haakons innledning under det nasjonale verdiseminaret Dilemma, Stavanger, 29. mai 2013.

Fylkesmann
Ordfører
Hei alle sammen

I dag skal vi snakke om et utrolig viktig tema: Hvordan forholder vi oss til etiske dilemmaer? Hvordan skaper vi en kultur der vi tar riktige etiske valg? Jeg gleder meg veldig til å lytte og lære av dere som skal snakke her i dag.

Jeg synes det er utrolig gøy at idretten har tatt dette initiativet og ønsker å samle folk rundt spørsmål, dilemmaer og etiske veivalg. Og for å hjelpe til med det har vi jo også folk fra næringslivet og fra politikken. Det synes jeg sier noe om hvor viktig det er, og hvor mye fokus dere setter på å ta disse etiske dilemmaene på alvor.

Som ofte ellers finnes det kanskje ikke en løsning med to streker under svaret – her finnes det mange løsninger. Det dreier seg om å være åpen og ærlig om problemstillingene. Jeg tror også at det det handler om å finne et godt kompass, noe som kan gi oss retning i det å ta riktige valg. Og så må vi jobbe med spørsmål som dette kontinuerlig. Derfor er det så fint at vi samles til en konferanse som dette. Veldig bra at dere alle hadde lyst til å komme, og at det er stappfullt her!

For meg er det også spennende at Global Dignity er medarrangør sammen med Idrettsforbundet og Fylkeskommunen. Jeg tror at verdighet nettopp kan være et slikt kompass i etiske dilemmaer. Og så har jeg et innspill til – vi har veldig tro på dette med å fortelle historier – slik vi gjør på Dignity Day - kan være en god metode for etisk refleksjon.

La meg først takke Norges Idrettsforbund og Rogaland Idrettskrets for initiativet til konferansen. Rogaland Idrettskrets er også fylkesleder for Global Dignity Day her i fylket og gjør en kjempejobb som vi så resultatet av tidligere i dag. Det er mange entusiastiske skoler med og mange frivillige veiledere som rekrutteres. Den jobben får Idrettskretsen hjelp til av en aktiv fylkesgruppe som består av ildsjeler fra både frivilligheten og næringslivet. Det er samfunnsveven som koples sammen:

- Aarbakke - Næringsforeningen i Stavanger - Smed T. Kristiansen - Bryne Fotballklubb - Rogaland Teater - Time Kommune - Stavanger Kommune - Region Stavanger - Norges Hockeyforbund og UIS - Sandnes Ulf Fotballklubb

Det er ikke så veldig mange andre typer aktiviteter som samler akkurat den gjengen. Tidligere i dag hadde vi en kjempefin Dignity Day på Time videregående i Bryne.

Noen av dere som sitter her i salen var også med som veiledere, og vi fikk høre historier om blant annet det å bli født i Kongo, få muligheten til å komme hit, tilgang til skole og det livet som er her – og hvor stor pris han satte på det. Til mer akutte, dramatiske historier om en som holdt på å miste livet, men hvor to venner på 15 år klarte å få tak i en voksen og organisere og ringe etter sykebil, slik at livet ble reddet. Men også disse mer hverdagslige historiene om å se de som har det vanskelig.

Det er jo mange historier som kommer opp og som er gjengangere – for eksempel dette med identitet: Hvem er jeg? Er jeg trygg i den jeg er? Hvilket fundament har jeg? Om mobbing og utestengsel – men også om hvor lite som skal til for å snu den situasjonen og hjelpe til, og hvor lite som egentlig skal til å få dem inn på et positivt spor som handler mer om inkludering og det å ta vare på hverandre.

Å løfte de historiene opp, det har vi tro på er viktig. Og så det å tørre å gripe inn når noen har det vanskelig og trenger et lite klapp på skulderen eller litt oppmuntring.

Jeg blir alltid utrolig imponert over disse som stiller seg foran en sal som dette her med masse medelever og forteller historiene sine – en etter en. Det er en veldig gammel metode for å gi videre verdier og erfaringer sånn at andre også kan dra nytte av det i sine liv og sine valg. Det gjør meg veldig stolt å høre disse historiene.

Historiene er veldig konkrete. De er fra virkeligheten. De er relevante i forhold til framtidige situasjoner. Historier om fortidens dilemmaer kan hjelpe oss å løse framtidens dilemmaer. Derfor tror vi også at Dignity Day-metoden kan fungere veldig bra som etisk refleksjon i bedrifter og organisasjoner som ofte står overfor vanskelig valg eller trenger en katalysator for å implementere egne verdier og målbilder.

Når man står foran en vanskelig etisk situasjon, der fristelsen til å ta lettvinte valg må veies opp mot moralske prinsipper, tror jeg verdighet kan være et godt kompass for å ta de riktige valgene. Spørsmålet blir da: Hvordan påvirker dette valget andre mennesker, deres verdighet? Hvem påvirkes av valget jeg tar? Og så kanskje det viktigste spørsmålet: Får andre et bedre liv som konsekvens av det valget jeg nå skal ta? Får jeg et bedre liv gjennom den avgjørelsen som jeg nå kommer fram til?

Så er jo ikke dette så enkelt og svart-hvitt. Og da er det jo nettopp derfor vi trenger å samles, for hadde det vært lett hadde vi ikke trengt å samles til konferansen. Det er jo fordi det kan være vanskelig og fordi vi trenger å lære av hverandre, for å stå bedre rustet. Derfor gleder jeg meg til å høre deres erfaringer.

29.05.2013

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas