Sirdde váldosisdollui

Ledige stillinger

Det er omlag 150 faste stillinger ved Det kongelige hoff. De fleste medarbeiderne har sitt daglige virke på Slottet eller på Skaugum. I tillegg er et fåtall stillinger tilknyttet Kongefamiliens andre eiendommer. Når det finnes ledige stillinger, kunngjøres de her:

15.01.2020 Sesongarbeidere i Slottsgartneriet

I sommerhalvåret trenger vi ekstra bemanning og vi søker nå sesongarbeidere som kan jobbe innenfor perioden fra og med 1. april til og med 30. september 2020.