Hopp til hovedinnhold

Offisielt program

Oversikten nedenfor viser Kongeparets og Kronprinsparets offisielle program de nærmeste 1-2  ukene. Når Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner, har offisielle oppdrag, vil disse også framkomme av oversikten. I tillegg til dette programmet er Kongefamilien engasjert i en rekke møter og gjøremål både internt på Slottet og med eksterne samarbeidspartnere. Denne virksomheten fremgår ikke her.

Ved besøk i utlandet er alle tidspunkt angitt i lokal tid.

Program på mobilen
Dette nettstedet er tilpasset visning på mobile enheter (responsiv design). I tillegg er det mulig å se De kongeliges program alene, i en visning spesielt tilpasset telefon med nettleser. Åpne mobilens nettleser og gå til www.kongehuset.no/mobil. Lagre som bokmerke for enkel tilgang senere.

17.09.2021
Dovrebanen 100 år
H.K.H. Kronprinsen er til stede ved markeringen av Dovrebanens 100-årsjubileum på Hjerkinn.
17.09.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar statsministeren i audiens (10.15).
17.09.2021 Statsråd
H.M. Kongen holder Statsråd på Det kongelige slott (11.00).
20.09.2021
Redningstjenesten 50 år
H.K.H. Kronprinsen er til stede ved markeringen av Hovedredningssentralens 50-årsjubileum i Bodø (11.00).
20.09.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar sjef Hæren i audiens (11.30).
20.09.2021 Audiens
H.M. Kongen mottar generalmajor Rolf Folland i audiens (12.30).
20.09.2021 Audiens
H.M. Kongen mottar Oslo Militære Samfund i audiens (13.00).
20.09.2021 Audiens
H.M. Kongen mottar representanter for Norske Reserveoffiserers Forbund i audiens (13.15).
20.09.2021 Offisiell lunsj
DD.MM. Kongen og Dronningen holder lunsj for Prinsesse Märtha Louises Fond. Prinsesse Märtha Louise vil også være til stede (14.00).
23.09.2021 Kronprinsparets Fond 20 år
DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen inviterer ungdommer fra Fondets nåværende og tidligere samarbeidsprosjekter til lunsj på Skaugum (13.00).
24.09.2021 Statsråd
H.M. Kongen holder Statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
24.09.2021 Styremøte
H.K.H. Kronprinsen deltar på styremøte i Kronprinsparets fond (12.00).
27.09.2021 Konferanse
H.K.H. Kronprinsen er til stede ved åpningen av Oslo Innovation Week 2021.
28.09.2021 - 30.09.2021
Fylkestur til Viken
DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen besøker kommunene Indre Østfold, Våler, Moss og Fredrikstad på sin fylkestur til Viken 28.–30. september.
30.09.2021 Audiens
H.M. Dronningen mottar juryen i Dronning Sonjas skolepris i audiens (11.00).