Njuike váldosisdollui

Framtidsmøtet 2023: Ungdommens stemme om vennskap og russetid

Kronprinsparets Fond samler femti engasjerte ungdommer fra hele Norge på Framtidsmøtet 2023. Temaet er vennskap og sosiale relasjoner, med spesiell vekt på videregående skole og russefeiringen. Ungdommene skal utvikle felles budskap på en todagers konferanse før selve Framtidsmøtet 15. november.

Pressemelding fra Kronprinsparets Fond:

Framtidsmøtet blir arrangert av Kronprinsparets Fond og samler unge stemmer fra hele landet for å drøfte ungdommers ønsker for vennskap, sosiale relasjoner og en god russetid for alle. Årets arrangement vil finne sted onsdag 15. november og gir ungdommen en plattform for å dele sine perspektiver.

Kommunenes organisasjon, KS og Utdanningsetaten i Oslo vil ta imot budskapene som ungdommene presenterer.

Ungdommene er utvalgt fra ulike videregående skoler og fra UngInvest AIB, Cousins, Dale Oen Experience, Get Academy og Flyt som alle er i Kronprinsparets Fonds portefølje.

Mandag og tirsdag før selve Framtidsmøtet vil ungdommene arbeide sammen for å formulere sine felles synspunkter. På selve Framtidsmøtet onsdag 15. november, deltar H.K.H. Kronprinsregenten sammen med andre som er opptatt av å lytte til ungdom, for å høre ungdommenes synspunkter.

- Vi er overbevist om at ungdommens perspektiver er avgjørende for å forme samfunnet til det beste for alle. Vi mener det er av ekstra betydning å lytte til et mangfold av ungdommer. Derfor har vi rekruttert ungdom fra hele landet, med ulike interesser, erfaringer og talenter, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Ungdommene vil overlevere konkrete budskap til Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo.

- Sammen med medlemmene og i partnerskap med ulike aktører arbeider KS kontinuerlig med tiltak for å redusere utenforskap blant barn og unge. Ungdommenes stemme er avgjørende for alle oss som arbeider for å forbedre systemene, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

- Elevene våre fortjener en feiring etter 13 års skolegang. Det fortjener de etter å ha lagt ned en skikkelig innsats over mange år for å komme i mål med utdanningen sin. Men det skal være en inkluderende og god avgangsmarkering for alle, og det er det ikke i dag. For mange starter planleggingen av russetida allerede i ungdomsskolen, og det utenforskapet vi vet mange ungdommer opplever rundt russefeiring og -mot grupperinger kan prege alle de tre årene på videregående. Det må vi få en slutt på. Jeg er veldig glad for at Kronprinsparet også er opptatt av dette, og gleder meg til å ta imot og lytte til ungdommenes budskap på Framtidsmøtet, sier direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen.

Framtidsmøtet finner sted på DNBs hovedkontor i Bjørvika, og konserndirektør Technology and Services, Maria Ervik Løvold, vil være til stede. Arrangementet gjennomføres med støtte fra Egmont Fonden.

Presseakkreditering må sendes inn innen mandag den 13. november klokken 15.00 til Tonje G. Apeland, kommunikasjonssjef i Kronprinsparets Fond, via e-post på tonje@kppfond.no. Presseprogram vil bli sendt til akkreditert presse.

10.11.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas