Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Troms: Tale på Evenskjer

H.M. Kongens tale på Evenskjer i Skånland under Kongeparets fylkestur til Troms, 7. - 9. juni 2011.

Fylkesmann
Ordfører
Kjære alle sammen

Fylkesturen er for Dronningen og meg blant høydepunktene i årets program. I løpet av 3 hektiske dager ser vi frem til å få se og høre hvordan folk lever og arbeider i 6 av kommunene i Troms.

I dag tidlig har vi seilt gjennom det vakre Tjeldsundet, som har vært en viktig ferdselsåre gjennom tusen år, vakkert og beskyttet som sundet ligger mellom Norges største øy – Hinnøya og fastlandet. Det er en mektig og kontrastfull natur som møter oss her i Sør-Troms og det ser man tydelig her på Evenskjer, der landet ligger mellom havet og Skittendalstindene.

Vi besøker i dag en kommune med rike tradisjoner innen båtbyggeri, og som attpåtil har en navar i kommunevåpenet – en redskap som i særlig grad ble benyttet i båtbygging. Fortsatt produseres det båter her, men kanskje i mer moderne utførelse. Båtbyggekompetansen har etter hvert gitt leveranser til et stort marked i oppdrettsnæringa. Og ekspertise i utvikling av servicebåter for oppdrettere og andre tjenester for fiskerinæringa, også innen data, har bidratt til å sette kommunen på kartet.

Båtbyggertradisjonen her i området holdes fortsatt godt i hevd, bl.a. gjennom krefter som arbeider med kystkultur. Et synlig bevis for dette fikk vi hadde da vi ble fulgt av M/K ”Folkvang” og M/K ”Navarn” inn mot Evenskjer, staselige båter av det gamle slaget, og et resultat av frivillige krefters innsats i en årrekke siden 1992.

Frivillighet er hovedtema for programmet her hos dere, og frivillighet og dugnadsånd ser ut til å leve i beste velgående i Skånland. At det i en kommune av denne størrelse faktisk eksisterer 14 aktive lag og foreninger, er intet mindre enn imponerende. Vi har i formiddag fått se og erfare noe av dette mangfold – som spenner fra kor og korps, til idretts- og friluftslag, turlag og kystlag, husflid og ungdomslag, kunstforening, historielag, hele 6 sanitetsforeninger og flere samiske foreninger. Og det innenfor et fellesskap av knappe 2900 mennesker! Vi lar oss imponere av dette!

Vi er blitt fortalt at Skånland lenge har satset på de unge. Allerede i 1985 opprettet dere landets første ungdomsråd, og det har i årene som fulgte resultert i at de aller fleste av landets kommuner har fulgt i deres spor. Vi lever i en omskiftelig tid, i en tid preget av mange valgmuligheter, ikke minst for de unge. Det er derfor et klokt valg av Skånland kommune å satse på de unge ved å legge til rette for at de kan vende tilbake til bygda og kommunen etter endt utdanning.

Vårt besøk på frivillighetssentralen viser tydelig at det betyr mye for mange å ha en møteplass for aktivitet og for sosialt samvær. Det skaper trivsel, og det skaper tilhørighet. Sentralen engasjerer seg i enkeltprosjekter og samarbeider med mange av kommunens lag og foreninger.

Dronningen og jeg har fått høre at det er flere høydepunkter på kalenderen i Skånland. 17 små og store kulturfestivaler arrangeres gjennom året: Ungdommens kulturmønstring, Markumeannu i juli og kystkulturuka i september er eksempler på arrangementer som samler mange. Nye tradisjoner har dere også skapt med isbadedagen første uka i desember der hele 160 av kommunens innbyggere deltok. For noen av oss høres det ut som en svært kald fornøyelse! På en dag som denne er det imidlertid lett å se at stranda her kan være et hyggelig sted å være, nå også med eget badehus for allmennheten.

Dronningen og jeg takker dere alle for den varme velkomsten, og for et fint program. Vi ønsker dere lykke til med videre utvikling av frivillighet og nærings- og kulturliv i en flott kommune! Nå gleder vi oss til fortsettelsen i de neste 5 kommunene!

 

07.06.2011

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat