Hopp til hovedinnhold

SIKT 2018: åpningstale

H.K.H. Kronprinsens åpningstale på konferansen SIKT 2018, Universitetet i Stavanger, tirsdag 23. oktober 2018.

Fylkesmann
Ordfører
Rektor

Kjære alle sammen - god morgen!
Velkommen til dag to av SIKT! Dette er hoveddelen, og nå gleder jeg meg. 

Tusen takk til Emilie Adams for et fint innslag. En bra start på dagen!
Så vil jeg gjerne si takk til ordføreren for at vi får være her i Stavanger - og til rektor for at vi får være her på dette fine universitetet. Tusen takk for det gode samarbeidet vi har hatt i forkant av SIKT og fortsatt har. Og takk til alle samarbeidspartnerne våre som er med på å gjøre denne konferansen mulig.

En del av dere som sitter her har vært med på SIKT før, men flertallet av dere er her for første gang. Hver og en er her på grunn av den dere er og det dere gjør - og fordi dere alle hver på deres måter er med på å forme samfunnet vi alle er en del av.

Jeg skal si litt mer om sammensetningen av gruppen etter hvert, men først til årets tema: Endring.

En av grunnene til at jeg tok initiativ til SIKT i utgangspunktet, var jo nettopp endring.

Vi ønsker at SIKT skal bli en møteplass der folk, meninger og ideer møtes med et felles ønske om positiv forandring.

Jeg har tro på verdien av å møtes.

Jeg har tro på at mangfold og ulike perspektiver er en ressurs.

Og jeg har troen på at sammen kan vi skape positiv endring, men da må vi trekke sammen og jobbe sammen.

Det finnes mange slags endringer. Noen kommer sakte mens noen kommer brått. Noen ser vi komme langt unna, mens andre kommer og tar oss litt på senga.

Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men for meg er det litt sånn at de endringene vi ser langt unna, som vi ser er på vei, de kommer ofte veldig sakte. Mens de som kommer brått på, som vi ikke så komme i det hele tatt, de kommer veldig raskt og da skjer det mye.

Endring kan skape usikkerhet fordi møtet med det ukjente kan være skummelt. Samtidig vet vi at ting endrer seg hele tiden. 

Så spørsmålene blir da:
Hvilken endring ønsker jeg å være pådriver for?
Og hvordan kan vi forholde oss til forandring på en konstruktiv måte?

Det syntes vi var et så spennende tema at vi hadde lyst til å la hele konferansen i år handle om det.

Uten nødvendig endring til den tiden vi lever i, vil både samfunnsinstitusjoner, bedrifter og bevegelser bli irrelevante.

Jeg tror at for veldig mange av oss handler livet om å finne en balanse mellom å bevare og fornye – gjennom å gjøre nødvendige endringer til rett tid. Og det er skikkelig vanskelig.

***

Her på SIKT skal vi snakke på endring som berører mange av de store utfordringene og mulighetene vi står overfor – både i Norge, i verden og kanskje i våre egne liv.

Vi har mange bra foredragsholdere som skal presentere ulike perspektiver på endring:

Vi skal snakke om klimaet – se på endringene som skjer i overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn.

Vi skal lære mer om endringer innen demokrati og samfunn.

Vi skal snakke om endringer som velferdsstaten Norge står overfor.

Vi skal snakke om Kina, teknologi og innen jus.

Og så skal vi se litt på oss selv og studere hva som skal til for å skape endring i handlinger – hos oss selv og andre.  

I så skal vi høre fem SIKT-deltakere snakke om endring utfra deres egne perspektiv.

***

Og så - litt statistikk. Her er årets SIKT-gruppe

(Viser statistikk på to slides:

  • Andel fra ulike samfunnssektorer (kakediagram)
  • Andel kjønn, alder og nye/alumni (stolpediagram)


Det er en ganske sammensatt gjeng og flere enn noen gang - 214 stykker er med.

Som dere ser - stor bredde, og her er dere: 

(Viser SIKT-video med bilde av alle)

 
***

Vi lever i en tid med store endringer, alvorlige utfordringer - men også fantastiske muligheter.

Framtiden er ikke noe som bare kommer.
Vi skaper den. Former den. Sammen.
Gjennom våre holdninger og handlinger.
Det gir oss enorme muligheter, men også et ansvar.

Jeg håper SIKT bidrar til at dere tar vare på disse mulighetene – at dere griper dem med begge hender, med hode og hjerte.

Velkommen til SIKT 2018!
Da er det en stor glede for meg å introdusere årets konferansier, Else Kåss Furuseth!

 

  

23.10.2018

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat