Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Tyrkia: Tale i Presidentpalasset

H.M. Kongens tale under offisiell middag i Presidentpalasset i Ankara i anledning Kongeparets statsbesøk til Tyrkia 5. - 7. november 2013.

President og fru Gül,

La meg på vegne av Dronningen og meg selv få takke dere for en hjertelig, varm og generøs mottakelse her i Tyrkia. Vi har sett fram til dette besøket med stor forventning. Mot slutten av vår første dag kan jeg allerede forsikre at vi er overveldet av inntrykk over det vi ser og opplever. Da de norske vikinger for tusen år siden kom seilende hit, befalte høvdingen deres at de skulle se rett fram når de red inn i byen og late som de ikke var imponert. I dag tillater vi oss både å se og å bli imponert. 

Under våre samtaler i dag har jeg fått anledning til å understreke betydningen av dette besøket for Norge. Som venner og allierte er våre forbindelser styrket, og med mange ulike skritt går vi over i et partnerskap, som i dag kan feires i dette vakre palasset. La meg sette dette inn i et mer personlig og historisk perspektiv:

For nesten 1000 år siden kom en av mine forgjengere, Kong Harald III av Norge, til Miklagard.  Han kom til byen som senere skulle få navnet Istanbul, for å søke lykke og rikdom, og for å samle krefter og allierte til å innta den kongetronen han mente å ha krav på. Etter oppholdet vendte han tilbake til Norge og regjerte landet i 20 år.

Kong Harald III endte sine dager i slaget ved Stanford Bridge i 1066.  Europa var allerede i de dager et meget sammenvevet teppe av relasjoner og ferdselsveier. Det forhold at han også var kjent som «Harald Hardråde» får heller tjene som påminnelse om å verdsette det demokrati og de felles verdier vi i dag kan nyte godt av.

Det moderne Tyrkia og det moderne Norge er gamle nasjoner, men unge stater. Da Norge fikk full selvstendighet i 1905, ble min bestefar valgt til landets første konge i moderne tid. Dette skjedde etter noe så uvanlig som en folkeavstemning, og i samsvar med vår grunnlov.

President,
Denne norske grunnloven er i dag en av de eldste gjeldende grunnlovene i Europa. Jeg forstår at Tyrkia arbeider med det som kan bli Europas ferskeste grunnlov. Dette er et viktig, omfattende og meget komplisert arbeid, og jeg er imponert over at Tyrkia har valgt en inkluderende parlamentarisk prosess. Det viktigste er likevel å ha utgangspunktet klart for øyet slik De, President Gül, har gjort klart ved flere anledninger: En grunnlov er til for å beskytte borgerne, ikke staten.

Det partnerskap mellom våre to folk som vi feirer her i dag, har ikke oppstått på grunn av at våre land er så like. Vi er på mange områder svært ulike, her vi befinner oss i hvert vårt hjørne av Europa. Vårt partnerskap oppstår og vokser seg sterkere fordi vi deler grunnleggende verdier og målsettinger for våre samfunn og våre folk. Tyrkias demokratiske ambisjoner er høye og jeg vil berømme den debatt som foregår i landet om hvordan Tyrkia kan overvinne sine utfordringer og løse sine oppgaver. Jeg håper vårt besøk og våre samtaler kan bidra til å styrke et partnerskap som bygger på våre felles menneskerettighetsforpliktelser og på alle de andre sentrale oppgavene ethvert demokratisk land står overfor.

Gode venner er oppriktige i sin omgang med hverandre, og deler på erfaringer. En erfaring som har vært helt avgjørende for vårt demokrati og vår velferd i Norge, har vært kvinners deltakelse i samfunnet. Mange tror Norge er et rikt land på grunn av vår olje og gass. Det er selvfølgelig sant at vi er velsignet med både disse ressursene og evnen til å utnytte dem, men dette er bare en del av sannheten.

Ulike regjeringer opp gjennom årene har åpnet opp for full deltakelse av kvinner i vårt samfunns- og arbeidsliv. Dronningen er helt sikkert enig med meg når jeg understreker at det fortsatt gjenstår mye før likestilling ikke lenger trenger ekstra innsats, men vi er ikke et øyeblikk i tvil om hvor viktig dette har vært for vårt land og vårt folk.

En annen erfaring i Norge som vi fortsatt sliter med å omsette fullt ut i praksis, er å være åpne for et større kulturelt mangfold og et mer inkluderende samfunn. Immigrasjon har vært et gode for Norge.  Jeg er glad for å kunne si at tyrkere som har kommet til Norge, utgjør et verdifullt bidrag til det norske samfunn og norsk økonomi.

De fleste tyrkere som bor i Norge reiste fra et annet Tyrkia enn det vi besøker i dag. Vi møter i dag en ung og dynamisk nasjon som i løpet av få år har skapt et moderne og framtidsrettet samfunn. Dronningen og jeg ser fram til å få enda nærere inntrykk av Tyrkias framgang som stat og som nasjon. Jeg ser også særlig fram til anledninger til å sette søkelyset på det store potensialet som fortsatt kan utnyttes bedre i økonomiske relasjoner mellom Tyrkia og Norge. Selv om samhandelen har mer enn doblet seg det siste ti-året, er nivået fortsatt relativt lavt. Utviklingen går imidlertid riktig vei. Våre to land har i mindre grad enn de fleste vært berørt av finanskrisen som ellers herjer i deler av Europa. Dette er et godt utgangspunkt for å se på muligheter med nye øyne og økt oppmerksomhet.

President,
Jeg er glad for at tyrkiske og norske aktører stadig oftere finner sammen i arbeidet for fred og forsoning, for utviklingsinnsats og humanitær hjelp. Sammen kan vi oppnå mer enn vi makter hver for oss. Tyrkias innsats for å hjelpe syrere i nød er imponerende, og jeg er glad for at norske hjelpeorganisasjoner søker samarbeid nettopp med Tyrkia for sin innsats. Humanitært arbeid har bred folkelig støtte i Norge, og derfor er det særlig viktig at vi kan støtte hverandre også på dette feltet.

President og fru Gül,
Deres gjestfrihet her i kveld varmer oss. På samme måte som varmen, gjestfriheten og naturen tiltrekker flere hundre tusen norske besøkende til Tyrkia hvert år. Her ligger kanskje det viktigste partnerskapet av dem alle – de mellomfolkelige relasjonene. De personlige kontakter mellom tyrkere og nordmenn resulterer i kultursamarbeid, kontakt mellom institusjoner, mer næringsaktivitet og ofte god meningsutveksling til gjensidig interesse og nytte. Det er slik vi alle lærer og skaper noe nytt.

Dronningen og jeg håper at vårt besøk ikke bare styrker mellomstatlige relasjoner, men at det føyer seg inn i rekken av disse personlige og mellomfolkelige kontakter. Det er første gang et norsk statsoverhode avlegger besøk til Tyrkia. For Dronningen og meg, og alle som er med i vår delegasjon, er det en stor opplevelse å være her. Vi gleder oss til fortsettelsen og til å motta Dem, president Gül, og Deres kone i vårt land.

La meg derfor få lov til å utbringe en skål, Hr. President: Til Deres og fru Güls helse, til Tyrkia og dets folk, og til styrkede forbindelser mellom Tyrkia og Norge.05.11.2013

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas