Hopp til hovedinnhold

12 000 på digital koronadugnad

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen åpnet skjærtorsdag den globale, digitale dugnaden The Global Hack. – Vi trenger ideene deres, sa han i sin hilsen til entreprenørene.

15.04.2020

Arrangementet var et såkalt hackathon – en digital dugnad hvor utviklere jobber sammen på prosjekter for å finne løsninger på definerte utfordringer.

På The Global Hack deltok over 12 000 deltakere fra mer enn 100 land. De jobbet med over 500 ulike prosjekter for å bidra inn i koronaresponsen.

48-timers hackathon

Kronprinsen takket alle som hadde satt av påskehelgen til jobbing natt og dag.

– Takk for at dere bruker tiden og energien deres på å gjøre en forskjell. Vi trenger ideene deres. Vi trenger entreprenørånden deres, evnen deres til å se potensial og til å gjøre ting på nye måter, sa Kronprins Haakon.

Deltakerne hadde 48 timer på seg til å utarbeide ideer og løsninger som kan bidra til å redde liv og arbeidsplasser. De var delt inn i lag og arbeidet med prosjekter på ti ulike felt. Disse temaene var inspirert av FNs bærekraftsmål – og med et lengre perspektiv enn akkurat koronakrisen.

Norge var medarrangør

Vinnerprosjektene innenfor de ulike temaene ble annonsert på søndagen. Alle vil få støtte og oppfølging slik at flest mulig av initiativene kan bli realisert.

Arrangementet ble arrangert på rekordtid, og Oslo var vertskap for de internasjonale direktesendingene som ble fulgt av over en million seere.

– Ser det store bildet

Innovasjon og entreprenørskap har vært et av Kronprinsens fokusområder i lang tid. Kronprinsen er særlig opptatt av hvordan samarbeid på tvers av tradisjonelle sektorer og teknologi kan bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Kronprinsen har også jobbet med FNs utviklingsprogram UNDP i over 17 år og var glad for at The Global Hack hadde knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål.

– Det viser at dere ser det store bildet. Det handler ikke bare om krisen vi er inne i akkurat nå. Det handler om å føre verden fremover, sa Kronprinsen videre i sin hilsen.

 

Hilsen fra Kronprins Haakon til deltakerne i det internasjonale hackathonet mot korona. Foto: Det kongelige hoff.
Fáktadieđut

ON 17  nanuguoddiulbmila

 1. Jávkadit buot lágan geafivuođa miehtá máilmmi
 2. Jávkadit nealggi, sihkkarastit biepmu ja buoret biebmodili, ja ovddidit nanuguoddi eanadoalu
 3. Sihkkarastit buori dearvvašvuođa ja ovddidit buori eallindili buohkaide, beroškeahttá agis
 4. Sihkkarastit fátmmasteaddji, vuoiggalaš ja buori oahpu ja oččodit buriid vejolašvuođaid buohkaide beassat čađahit eallináiggi oahpu
 5. Olahit dásseárvvu ja nannet nieiddaid ja nissonolbmuid dili
 6. Sihkkarastit nanuguoddi čáhcehálddašeami ja čázi mii lea oažžunláhkái ja buori buhtisvuođadili buohkaide
 7. Sihkkarastit bissovaš, nanuguoddi ja ođđaáigásaš energiija govttolaš haddái
 8. Ovddidit bissovaš, fátmmasteaddji ja nanuguoddi ekonomalaš ovdáneami, barggaheami ja árvosaš barggu buohkaide
 9. Hukset nanu siskkáldasstruktuvrraid, ovddidit fátmmasteaddji ja nanuguoddi industrialiserema ja váikkuhit innovašuvdnii
 10. Geahpedit erohusaid riikkaid siskkobealde ja riikkaid gaskka
 11. Oččodit gávpogiid ja ássanguovlluid fátmmasteaddjin, oadjebassan, vuostálastinfámolažžan ja nanuguoddin
 12. Sihkkarastit nanuguoddi geavahan – ja buvttadanmálliid
 13. Álggahit dakkaviđe bargguid mat hehttejit dálkkádatnuppástusaid ja nagodit daid váikkuhusaid hálddašit*
 14. Suodjalit ja geavahit meara ja merrii gullevaš resurssaid dan láhkái ahte ovddidit nanuguoddi ovdáneami
 15. Suodjalit, ođđasit hukset ja ovddidit nanuguoddi ekovuogádagaid geavaheami, sihkkarastit nanuguoddi vuovdehálddašeami, goahcat sáttomehciid viidáneami, bissehit ja jorgalahttit eatnamiid billašuvvama ja bissehit eatnama šládjariggodagaid nohkama
 16. Ovddidit ráfálaš ja fátmmasteaddji servodagaid main lea nanuguoddi ovdáneapmi, bearráigeahččat ahte buohkat ožžot riektesuodjalusa ja hukset buresdoaibmi, ovddasvástideaddji ja fátmmasteaddji ásahusaid buot dásiin
 17. Nannet čađahanneavvuid ja ođasmahttit máilmmiviidosaš guoibmevuođa mii guoská nanuguoddi ovdáneapmái


Gáldu: Olgoriikkadepartemeanta

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson
Guoskevaš leaŋkkat

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas