Njuike váldosisdollui

Kongeparet på offisielt besøk til Danmark

Etter invitasjon av Hennes Majestet Dronning Margrethe reiser Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja på offisielt besøk til Danmark 15. og 16. juni 2023. Besøket starter i København og avsluttes i Århus. 

Besøket markerer de historiske bånd og det nære naboforholdet mellom Norge og Danmark og mellom de to kongehusene. Fra regjeringen følger utenriksminister Anniken Huitfeldt, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland.

I tillegg til å bekrefte og forsterke det gode  forholdet mellom Norge og Danmark, skal besøket bidra til økt næringslivssamarbeid med fokus på grønn industriutvikling og styrking av energisamarbeidet. Bærekraftig grønn skipsfart og helse- og forsvarsteknologi står også på dagsorden, i tillegg til fremme av norsk litteratur.

Kongeparet ankommer København med kongeskipet «Norge» om morgenen 15. juni og tas imot av Dronning Margrethe. Om kvelden vil Kongeparet og Deres Kongelige Høyheter Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary gå ombord på henholdsvis Kongeskipet Norge og Kongeskipet Dannebrog og sette kursen mot Århus hvor det vil være felles ankomst om morgenen og videre program fredag ​​16. juni.  

Programmet for besøket vil bli kunngjort på The International Press Centre, IPC, 16. mai.

Akkrediteringsfrist 2. juni

For informasjon om akkrediteringsprosessen bes pressen ta kontakt med Besøksseksjon i UD ved Lise Tønnesland Børresen, e-post lise.gertrud.tonnesland.borresen@mfa.no, mobil 948 30 910.

Øvrige pressekontakter:

Det kongelige hoff: Sara Svanemyr, e-post sara.svanemyr@slottet.no, mobil 952 58 040.

Utenriksministeren: Therese Saur, e-post Therese.Saur@mfa.no, mobil 975 88 504.

Næringsministeren: Merete Bergeland Jebsen, e-post merete-bergeland.jebsen@nfd.dep.no, mobil 93 25 65 52.

Olje- og energiministeren: Margrete Løbben Hanssen, e-post margrete-lobben.hanssen@oed.dep.no, mobil 92 85 78 91.

Innovasjon Norge: Anders Vinnogg, e-post Anders.Vinnogg@innovasjonnorge.no, mobil 936 69 204.

08.05.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas