Njuike váldosisdollui

Šloahttapárkka láddot

Párkka golbma láddo ledje dehálaš oasit romantihkalaš luonddupárkkas dalle go dat ráhkaduvvui, ja dál leat láddot čábbát geahččat olbmuide geat váccašit párkkas.

Muora oavssit heaŋgálit čáhcegierragii, čáhcelottiid čivggat vuojadit, golgi čáhci šávvá ja gáidada biilajura ja gáhttarieja... Láddot leat hui dehálaččat párkka ollislaš leahkimis.

Lossa bargu

Ládduid ráhkadeapmi lei lossa bargu dalle dan áiggi, dasa manne ollu jagit. Dat roggojuvvo giehtafámuin ja dalle devde ja ordnejedje sihke ravddaid ja botni láirečoalttuiguin. Bargguin álge birrasii 1840, muhto eai lohkan barggu ollásit gárvvis ovdal 1857-60, go ledje vuos máŋgga geardde divodallan ládduid.

Párkka guokte suorámus láddo leat oktiičadnojuvvon jogažiin – ja dat lea juste nugo dalle dolin lei. Dat leat dan oasis párkkas mii gohčoduvvo Dronnetpárkan ja ládduid namat leat Dronnetláttu ja Gonagasspeajal.

Jiekŋaláttu

Goalmmát láttu ráhkaduvvui Parkveien ja Wergelandsveien geainnuid čihkii. Dan láddos čulle jieŋa dálvet, sihke Šloahta iežas jiekŋakeallárii ja maiddái Pilestredet bryggeriijaide.

Diet láttu ii dikšojuvvon šat maŋŋá 1800-logu loahpageahčen, muhto 1998: álge fas dasa ásahit láddo. Álggos rievdadedje veaháš láddo hámi, ja seammás huksejedje unna šaldáža dasa. Láddui leat maŋemus jagiid gilvojuvvon čáppa hearvalieđđeráiddut ja smávva čáhcecirggona.

Láttu namma lea diehttelas Jiekŋaláttu, dat galgá muittuhit masa dalle dolin geavahedje dien láddo.

 

19.02.2015

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Fáktadieđut

Šloahttapárka Facebookas

Šloahttapárkkas lea su ieža siidu Facebookas. Doppe gávnnat párkagovaid, govvejuvvon iešguđet áiggi jagis, beasat lohkat párkka historjjá ja oažžut dieđuid ođđa áigumušaid birra ja maid dál leat bargamin.

Siidu heive buohkaide geat liikojit Šloahttapárkii – dahje geat hálidit diehtit movt diekkár stuora gávpotpárka doalahuvvo ja jođihuvvo.

Lávkelieđđi Dronnetpárkkas. Govva: Liv Osmundsen, Gonagaslaš hoavva